Vertu velunnari Sögufélags

„Við fögnum hvers konar stuðningi, eingreiðslum, minningargjöfum, eða mánaðarlegum framlögum.“

Sögufélag er menningarfélag sem sinnir mikilvægu starfi. Útgáfa rita og heimilda um sögu íslenskrar þjóðar myndar hornsteininn í sjálfvitund Íslendinga. Sögufélag er þrátt fyrir það sjálfseignarstofnun og útgáfa félagsins er undir styrkfé komin. 

Öllum er velkomið að leggja til Aldarsjóðs – útgáfusjóðs Sögufélags og styðja þannig við mikilvægt menningarstarf félagsins. Við fögnum hvers konar stuðningi, eingreiðslum, minningargjöfum, eða mánaðarlegum framlögum.

Velunnari Sögufélags styður útgáfusjóð félagsins með mánaðarlegum framlögum.

Framlög til okkar eru frádráttarbær frá skatti

Fjárframlög einstaklinga og fyrirtækja til Sögufélags eru frádráttarbær frá skatti. Á það við hvort sem um er að ræða einstakar gjafir til félagsins eða reglulegan stuðning. Félagsgjöld eða greiðslur fyrir vörur og þjónustu skapa ekki rétt til skattfrádráttar.

Samkvæmt lögum um almannaheillafélög geta einstaklingar fengið skattfrádrátt fyrir gjöf til félaga sem skráð eru á almannaheillafélagaskrá ef samanlögð styrkupphæð er á bilinu 10.000 – 350.000 kr. á almanaksárinu.

Fyrirtæki geta fengið skattfrádrátt fyrir framlag eða gjöf sem nemur allt að 1,5% af rekstrartekjum fyrirtækisins á því ári sem gjöf er veitt.

Styrktaraðilinn þarf ekkert að aðhafast. Sögufélag kemur upplýsingum um alla frádráttarbæra styrki til Skattsins og við það lækkar skattstofn styrktaraðilans á viðkomandi almanaksári. Afslátturinn nemur tekjuskatthlutfalli styrkveitanda en hlutfallið er breytilegt eftir tekjum. Styrkveitingar koma því fram á skattframtali hvers og eins.

Dæmi:

  1. Velunnari (í skattþrepi 37,95%) sem styður útgáfusjóð Sögufélags með 2.500 kr. framlagi á mánuði (samtals 30.000 kr. á almanaksári) fær 11.385 kr. endurgreiddar í formi skattafsláttar.

  2. Velunnari (í hærra skattþrepi 46,25%) sem styður útgáfusjóð Sögufélags með einstöku framlagi eða minningargjöf að upphæð 350.000 kr. fær 161.875 kr. endurgreiddar í formi skattafsláttar.