Vertu velunnari!

Styrktu Aldarsjóð - útgáfusjóð Sögufélags

„Við fögnum hvers konar stuðningi, eingreiðslum, minningargjöfum, eða mánaðarlegum framlögum.“

Sögufélag er menningarfélag sem sinnir mikilvægu starfi. Útgáfa rita og heimilda um sögu íslenskrar þjóðar myndar hornsteininn í sjálfvitund Íslendinga. Sögufélag er þrátt fyrir það sjálfseignarstofnun og útgáfa félagsins er undir styrkfé komin. 

Öllum er velkomið að leggja til Aldarsjóðs – útgáfusjóðs Sögufélags og styðja þannig við mikilvægt menningarstarf félagsins. Við fögnum hvers konar stuðningi, eingreiðslum, minningargjöfum, eða mánaðarlegum framlögum.

Fyrir frekari upplýsingar, hærri framlög eða sérstakar óskir vinsamlega hafið samband við framkvæmdastjóra í síma 845-7538 eða pósti gudrun@sogufelag.is.

Velunnari Sögufélags styður útgáfusjóð félagsins með mánaðarlegum eða stökum framlögum.

Framlög til okkar eru frádráttarbær frá skatti

Fjárframlög einstaklinga og fyrirtækja til Sögufélags eru frádráttarbær frá skatti. Á það við hvort sem um er að ræða einstakar gjafir til félagsins eða reglulegan stuðning. Félagsgjöld eða greiðslur fyrir vörur og þjónustu skapa ekki rétt til skattfrádráttar.

Samkvæmt lögum um almannaheillafélög geta einstaklingar fengið skattfrádrátt fyrir gjöf til félaga sem skráð eru á almannaheillafélagaskrá ef samanlögð styrkupphæð er á bilinu 10.000 – 350.000 kr. á almanaksárinu.

Fyrirtæki eða lögaðilar geta fengið skattfrádrátt fyrir framlag eða gjöf sem nemur allt að 1,5% af rekstrartekjum fyrirtækisins á því ári sem gjöf er veitt.

Styrktaraðilinn þarf ekkert að aðhafast. Sögufélag kemur upplýsingum um alla frádráttarbæra styrki til Skattsins og við það lækkar skattstofn styrktaraðilans á viðkomandi almanaksári. Afslátturinn nemur tekjuskatthlutfalli styrkveitanda en hlutfallið er breytilegt eftir tekjum. Styrkveitingar koma því fram á skattframtali hvers og eins.

Dæmi:

  1. Velunnari (í skattþrepi 37,95%) sem styður útgáfusjóð Sögufélags með 2.500 kr. framlagi á mánuði (samtals 30.000 kr. á almanaksári) fær 11.385 kr. endurgreiddar í formi skattafsláttar.
  2. Velunnari (í hærra skattþrepi 46,25%) sem styður útgáfusjóð Sögufélags með einstöku framlagi eða minningargjöf að upphæð 350.000 kr. fær 161.875 kr. endurgreiddar í formi skattafsláttar.
  3. Fyrirtæki eða lögaðili sem styður útgáfusjóð Sögufélags með einstöku framlagi að upphæð 10 milljónir getur fengið 2-2,2 milljónir endurgreiddar í formi skattafsláttar miðað við 20-22% tekjuskatt hlutafélaga